Over ons

Tijdens een bezoek in Kenia zijn wij in contact gekomen met het weeshuis, Naivasha Children Shelter. Dit weeshuis biedt straatkinderen een veilige leefomgeving en de kans een opleiding te volgen, zodat zij in de toekomst in staat zijn zelfstandig een bestaan op te bouwen.

Het doel van de stichting is het steunen van het weeshuis door middel van het inzamelen van geld en producten. Wij onderhouden nauwe contacten met de leiding van het weeshuis om te zorgen dat onze acties en projecten voldoen aan de wensen en behoeften van de kinderen.

Onze stichting "Naivasha Children Foundation" is volledig afhankelijk van particulieren en bedrijven.

Bestuur
Maaike Rodenburg - onbezoldigd voorzitter
Andre Zorzytski - onbezoldigd secretaris

De bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.