Het Weeshuis

Naivasha Children Foundation steunt het Naisvasha Children Shelter. Dit is een opvanghuis voor weesjongens die op straat leven. In dit opvanghuis vinden de jongens een nieuw thuis. Zij krijgen hier een dak boven hun hoofd, voeding en onderwijs. Maar het belangrijkste; ze leren hier hoe zij voor zichzelf kunnen zorgen. Het doel van het weeshuis is om de jongens een opleiding te geven en vervolgens zoveel mogelijk jongens aan een baan te helpen.

Op dit moment leven er 56 jongens in het weeshuis. Deze jongens worden opgeleid en zodra ze 18 zijn kunnen zij voor zichzelf zorgen en wordt er een baan voor ze gezocht in de richting van hun opleiding. Zij verlaten dan het weeshuis om ruimte te maken voor andere kinderen.