Balans

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten: In zowel 2018 als in 2019 zijn er geen uitgaven gedaan door de stichting. De enige inkomsten die binnen zijn gekomen is de rente.